Een goed voornemen voor 2019?

Maak uw kmo GDPR compliant, veilig en automatiseer wat kan!
Onze aanbevelingen voor op uw kmo wishlist. Boost uw zaak in 2019 door voor te lopen en niet na te sprinten.
Ondek de goede voornemens
Ja, die zijn er zeker.

Goede voornemens voor kmo's?

Tijd om even vooruit te blikken naar wat in 2019 zeker op uw planning moet staan.

1) Maak u GDPR-compliant, en niet een beetje.
Over de GDPR hebben we het al vaker gehad op onze blog. De GDPR die is er (sinds 25 mei '18 officieel) en is er om te blijven. Hij is op iedereen van toepassing die persoonlijke gegevens verkrijgt en verwerkt, dus ook op kmo's. Bent u met uw kmo nog niet volledig compliant? Hoog tijd om er werk van te maken. Bent u niet zeker of u aan alle vereisten voldoet? Contacteer ons dan voor een audit en advies. Want sinds 25 mei alleen al zijn 317 meldingen binnengekomen van datalekken. Een onderzoek door Unizo uit 2016 toonde aan dat reeds 50% van de kmo's in contact kwam met een vorm van cybercriminaliteit, een cijfer dat ongetwijfeld nog is gestegen. Gevaren genoeg, een lek en/of hacking is snel gebeurd, zeer snel. Ben u niet GDPR compliant, werkt u onveilig, dan zijn gevolgen vergaand. Van volledig omzeep gemaakte data(bases) tot boetes, en uiteraard imagoschade. Steek u niet langer weg, blijf niet achterbenen, ook voor kmo's is in lijn werken met de GDPR onmisbaar en een must als goed voornemen voor 2019.


2) Hervorming vennootschapsbelasting
Wie een onderneming heeft, heeft het ongetwijfeld al horen waaien of donderen... Maar de hervorming van de vennootschapsbelasting, die komt er eindelijk aan. De wetgeving werd eind 2017 reeds goedgekeurd, met een zeer nipte meerderheid. Hij zal zich laten gelden vanaf het aanslagjaar 2019, en komt gefaseerd in werking (tot 2020). Wat betekent die nu eigenlijk concreet? Wel er is een aanpassing in de tarieven uiteraard, er is bijzondere aandacht besteed aan de kleine ondernemingen onder ons. Het tarief daalt, standaard gaat dit van 33,99% (huidig) naar 29,58% (AJ 2019). Verlaagde tarieven zijn ook nog steeds mogelijk, afhankelijk of u voldoet aan de voorwaarde kan daardoor het tarief zakken naar 20,40% (tot eerste schijf van €100.000). Hiernaast zorgt deze wetgeving er ook voor dat geen of te weinig voorafbetaling zwaarder wordt bestraft, er is verhoging van de investeringsaftrek en ook de sancties en boetes worden strenger. Wil u graag meer weten over de veranderingen en welke de voorwaarden er zijn om van het verlaagd tarief te genieten? Dan verwijs ik u door naar de brochure vennootschapsbelasting, opgesteld door het Verbond van Belgische Ondernemingen of de site van de Federale Overheidsdienst Financiën.