Simpel verklaard

Verklarende woordenlijst en begrippen
Laatst aangepast op 30/06/2020

Woordenlijst

Alfabetisch geordend

API's:

API's staat voor application programming interface. Het is een manier om data (gedigitaliseerde informatie, afbeeldingen, bestanden, ...) interactief en toegankelijk te maken. Vroeger gaf u iets in een systeem of software in, waar het als een kluis de data vasthield. API's maken het mogelijk om data te gebruiken overheen systemen.

CMS:

Staat voor Content Management System. Een systeem waarbij u dus content, de invulling op uw website zoals tekst en foto's, gemakkelijk kan aanpassen, aanvullen en verwijderen. Een CMS moet het mogelijk maken om zonder technische kennis snel uw website, blog of web-app up to date te houden.

Dashboard:

In een dashboard organiseert en stuurt u uw dagelijkse werkprocessen aan en heeft u toegang tot de data die u daarvoor nodig heeft. U puzzelt als het ware samen wat u nodig heeft uit verschillende applicaties, databases, bestanden, folders, ... Een dashboard biedt u overzicht & focus. U vindt alles wat u nodig heeft binnen handbereik.

Database:

Data hoort interactief en toegankelijk te zijn. U moet zaken kunnen toevoegen, aanpassen, toepassen, verwijderen, enzovoort. Liefst op een zeer efficiënte manier. Daarom kan het nodig zijn om uw data te organiseren in bijvoorbeeld een database. Wilt u ook de data uit een database weergeven? Dat kan via interfacing (zie verder).

Data visualisatie:

Complexe hoeveelheden data worden begrijpbaar wanneer ze worden gevisualiseerd in grafieken. Doe inzichten op en volg uw inspanningen op, zodat u die opnieuw kan analyseren en verbeteren.

GDPR:

General data protection regulation of Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De nieuwe privacywetgeving.

Interfacing:

Via een interface of grafische gebruikersomgeving kan data worden weergegeven. Zie het als een soort van layout met tekst, beelden, knoppen, ... Een interface maakt interactie mogelijk voor gebruikers zonder veel technische kennis. Een zeer bekende en nog steeds populaire vorm van een interface is de spreadsheet software Excel maar ook Microsoft Windows is een interface.

SaaS-applicaties:

SaaS staat voor software as a service. Deze systemen beheren data voor u. Zij zorgen voor de beveiligingskant en het beheer, terwijl u steeds de controle behoud over uw data. U gebruikt de data hoe u wilt, kan deze koppelen met andere systemen of verwijderen. Dit staat tegenover applicaties of software intern te laten ontwikkelen, waarbij u zelf instaat voor het beheer en beveiliging (of dit moet uitbesteden aan een IT-dienst).

Web-apps:

Applicaties of toepassingen die werken in de internet browser.

Webhooks:

Een webhook is een andere methode om data uit een systeem over te brengen in een ander systeem. Een webhook kan u vergelijken met een kapstok waaraan u iets ophangt. Het is een 'push'-methode waarbij data wordt geduwd naar een eindpunt, de kapstok. De kapstok vangt als het ware de data op en vertelt wat ermee moet gebeuren. In tegenstelling tot de API waarmee u data in twee richtingen kan manipuleren en synchroniseren, wordt data via de webhook-methode is slechts één richting geduwd. Het is goed op iets te updaten of om een notificatie te sturen.